Μαγικό Βουνό 1998 – 2001 από τον ζωγράφο Ζαχαρία Κουμπλή+

Μαγικό Βουνό 1998 – 2001 από τον ζωγράφο Ζαχαρία Κουμπλή